Acties en nieuws

Dank je wel Jumbo Parkwijk!

Iedere 1ste dinsdag van de maand kunnen wij dankzij de statiegeldzuil van de Jumbo Parkwijk baby en kinderartikelen uitdelen. Nu al voor een bedrag van € 240,45.

Dank je wel Jumbo Parkwijk!

Voedselbank Vleuten en De Meern

We zijn vorige jaar begonnen met een voedselbank in Vleuten en De Meern.

Op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur bij de Van Lawick van Pabstlaan 1, 3453 RB De Meern.

Alle aanmeldingen verlopen via Voedselbankplus Leidsche Rijn.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u mailen of bellen.

LAAT KINDEREN NIET AAN DE KANT STAAN

Gezocht: donateurs of sponsors voor zwemles en voetbal

Het nieuwe schooljaar is begonnen en ook op de vele sportvelden in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is het weer gezellig druk. Maar niet alle ouders hebben genoeg geld om de contributie van een sportclub of zwemlessen voor hun kind te betalen.

 

Gezinnen met een laag inkomen krijgen van de gemeente een U-pas, ‘de gratis-meedoen-pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht’. Maar er zijn in onze wijken ook gezinnen die te veel verdienen voor de U-pas en toch afhankelijk zijn van de Voedselbank Leidsche Rijn. Bijvoorbeeld door hoge schulden of ziekte. Zij houden simpelweg geen geld over voor zwemles of sportclubjes.

Help je mee?

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen en in hun vrije tijd mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes zoeken we donateurs en sponsors. Help jij mee? Samen zorgen we ervoor dat kinderen niet aan de kant hoeven te staan!

 

Neem contact met ons op als je dit initiatief wilt sponsoren – bijvoorbeeld met je bedrijf, sportteam, familie of schoolklas – via telefoon (06-21 49 26 37) of mail (voedselbankplusleidscherijn@gmail.com).

 

Donaties kun je overmaken naar rekeningnummer NL62 RABO 0175829578 t.n.v. Stichting Voedselbankplus Leidsche Rijn.

 

Schoolspullen gedoneerd door Isar

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat kan natuurlijk niet zonder wat leuke en belangrijke schoolspullen. Isar heeft van zijn zakgeld (met wat hulp van zijn moeder) een mooie donatie gedaan, een hele tafel vol met schoolspullen voor kinderen die dat hard nodig hebben.

Niet alleen voedsel maar onze kinderen hebben ook school spullen nodig.

Isar dank je wel!

Een mooie cheque ontvangen van PostNL Utrecht!

Al 3 jaar lang worden wij ondersteund door de depot Utrecht van PostNL.
Dit is een initiatief van Michel Palm en Dick van Haaften. Samen met hun collega’s zamelen ze geld in tijdens de Ramadan en Kerst voor de Voedselbank Leidsche Rijn.

Wij zijn hun erg dankbaar!

Samen eten | gezelligheid | ontmoeting

Op woensdag 15 maart 2017 om 18:00 is iedereen welkom voor een gezellige warme maaltijd in Den Hoet, het gebouw van de Voedselbank.

Meld je aan bij Sabiet (06 83217304). Kinderen zijn ook van harte welkom!

 

´..want een maaltijd die je samen eet smaakt beter.´

Voedselbank biedt hulp aan kinderen

Steeds meer kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens.

Met name gezinnen die net boven deze grens zitten kunnen geen of weinig beroep doen op bestaande regelingen.

Meestal word er alleen gekeken naar de primaire levensbehoeftes. Maar kinderen hebben meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte, scholing en kleding. Ook sociale activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies, lidmaatschap van een (sport-) vereniging behoren tot de behoeftes van kinderen om gezond, vrij en zorgeloos op te groeien.

Voedselbank PLUS Leidsche Rijn onderkent de problemen die gezinnen die net boven de armoedegrens zitten ondervinden bij de participatie van hun kinderen bij – met name – sociale activiteiten, en wil deze gezinnen helpen bij het vinden van oplossingen om de kinderen gewoon mee te laten doen met alle activiteiten die tegenwoordig als normaal en bij de opvoeding behorend worden beschouwd.

Voedselbank PLUS Leidsche Rijn wil duidelijk stellen dat deze hulp niet uitsluitend bedoeld is voor cliënten van de Voedselbank.

Iedereen die denkt hulp te kunnen gebruiken kan zich aanmelden bij Voedselbank PLUS Leidsche Rijn, bij voorkeur via email ( voedselbankplusleidscherijn@gmail.com ) of telefonisch via 06-21492637.

Kinderinloopspreekuur

Je mag ook elke woensdag van 13.00-15.00 uur langskomen.
Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

kinderen alleenstaande
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680

 

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen