Vrijwilligers en Ondersteuners Voedselbank Leidsche Rijn

Voedselbank Leidsche Rijn is een vrijwilligersorganisatie. Er werken op dit moment ongeveer twintig vrijwilligers en ondersteuners bij de voedselbank, die geen enkele vorm van beloning ontvangen voor hun werk.

Voedselbank Leidsche Rijn krijgt steun van de Vrienden van de Voedselbank: zij zorgen elke week voor voedsel voor één dag. De Rabobank geeft via hun stimuleringsfonds verse groente en fruit.

Veel andere organisaties steunen ons met geld en acties (zie de lijst met donateurs).

Ook helpen?

U kunt onze deelnemers ondersteunen door voedsel aan te bieden, acties of uitjes te organiseren, donaties te doen of vrijwilliger te worden.

Voedselbank Leidsche Rijn neemt verpakt voedsel alleen aan als het ongeopend is. Koel- en versproducten moeten voldoen aan temperatuur en/of houdbaarheidseisen; in verband met de gezondheid wordt hier altijd nauwkeurig naar gekeken.  Houdt u zelf rekening met de houdbaarheid voordat u het aanbiedt. Voedselbank Leidsche Rijn adviseert: geef voedsel dat u zelf ook nog zou eten. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Voedselbank Leidsche Rijn.

Wilt u zelf een actie organiseren met uw bedrijf of buurt (Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, Parkwijk, ’t Zand)? Of heeft u een ander idee om onze deelnemers te steunen? Bel dan even met Voedselbank Leidsche Rijn: de vrijwilligers bespreken dan of uw idee haalbaar is en of het past.

Tips:

  • Kom naar Voedselbank Leidsche Rijn toe; voor de vrijwilligers is het lastig om zelf spullen op te halen.
  • Na de maand januari is het rustig: het is handig als er dan acties worden opgezet.
  • Als u met uw buurt of bedrijf actie onderneemt, dan stelt Voedselbank Leidsche Rijn één vast aanspreekpunt erg op prijs.

Ook donateur worden van de Voedselbank Leidsche Rijn?

Donaties kunt u storten op onderstaand rekeningnummer

Rabobank NL62 RABO 0175829578

t.n.v. Stichting Voedselbankplus Leidsche Rijn