VoedselbankPlus Leidsche Rijn

 

Stichting Voedselbank Leidsche Rijn (Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, Parkwijk, ’t Zand) heeft als doel het bemiddelen, verkrijgen en beschikbaar stellen van primaire levensbehoeften voor mensen die vanwege hun financiële situatie daar niet in voldoende mate zelf in kunnen voorzien. Voedselbank Leidsche Rijn organiseert daarnaast allerhande activiteiten, zoals kappers- en beautydagen, en initieert acties rondom verjaardagen. Ook wordt er hulp geboden inzake de aanschaf van schoolartikelen voor de kinderen. Tot slot ondersteunt Voedselbank Leidsche Rijn daar waar nodig is, wanneer er bijvoorbeeld vanwege ziekte extra kosten zijn.

Voor wie en wat

Voedselbank Leidsche Rijn is er voor mensen in Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, ‘t Zand en Parkwijk die onder of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren.

Mensen die aan de criteria voldoen, krijgen als noodhulp elke week een voedselpakket en kunnen dit persoonlijk afhalen op het uitgiftepunt in Leidsche Rijn.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket hanteert Voedselbank Leidsche Rijn (Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, ‘t Zand en Parkwijk) een aantal criteria omtrent specifieke inkomenseisen.

Het uitgangspunt is het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Naar elke persoonlijke situatie wordt gekeken.

Alle bedragen zijn per maand (pm) en waar nodig is aangegeven of het om een bedrag per persoon (pp) of per huishouden (ph) gaat.   
 
De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld: 
Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,-. 
 
De nieuwe normbedragen (01-01-2020) per maand per gezin worden dan (voorbeelden): 
1 persoon € 230 
2 volwassenen € 325
1 volwassene en 1 kind € 325 
1 volwassene en 2 kinderen € 420 
2 volwassenen en 2 kinderen € 515 
1 volwassene en 3 kinderen € 515  

 

Deze normen komen van het centrale punt Voedselbank Rotterdam, waar de Utrechtse voedselbanken bij zijn aangesloten.

Elke eerste dinsdag van de maand verstrekken wij voedselpakketten aan cliënten die niet voldoen aan de norm van de voedselbank, maar wel weinig geld hebben en heel erg geholpen zouden zijn met een voedselpakket 1 x per maand. De aanmelding moet via een hulpverlener per email gedaan worden.

 

VoedselbankPlus Leidsche Rijn en Vleuten de Meern gaat verder als sociale winkel!

Vanaf 1 mei 2021 heeft de VoedselbankPlus een nieuwe locatie aan het Svend Asmussenpad 3 in Terwijde en opent als sociale winkel.

Sociale winkel

De nieuwe locatie gaat werken als een supermarkt. De producten zullen wij uitstallen in onze winkel, waarbij u zelf mag kiezen welke producten u mee wilt nemen in het voedselpakket. Hiervoor krijgt u een puntenkaart waarop het saldo wordt bijgehouden. Dit zal hieronder verder worden uitgelegd.

Puntensysteem

In de supermarkt wordt gewerkt met een puntensysteem. Alle producten uit de winkel krijgen een waarde in punten (tussen de 1 en 3 punten). Op basis van uw gezinsgrootte krijgt u een maximaal aantal punten toegekend voor een periode van vier weken, bij uw eerste bezoek in onze winkel, informeren wij u hier graag verder over.

Met deze punten kunt u producten kiezen uit de winkel. De punten die u besteedt heeft worden bijgehouden op uw klantenkaart welke bewaard wordt in de winkel. Om te zorgen dat de producten eerlijk verdeeld worden over de cliënten kan het zijn dat u maximaal een of twee stuks van een product per keer mag meenemen.
Daarnaast zullen er wekelijks items te koop worden aangeboden voor een klein bedrag.

Tot slot zal verse groente en fruit voor 1 punt worden aangeboden en is het goedkoopst. Om te zorgen dat iedereen hier gebruik van kan maken, hanteren we ook hier een maximum wat meegenomen kan worden. Ook hierover informeren wij u tijdens uw eerste bezoek aan onze winkel.

Plus: advies en aandacht

Naast een voedselpakket biedt Voedselbank Leidsche Rijn sociaal-juridische ondersteuning. Het uitgiftepunt is ook een ontmoetingsplek. Bij Stichting Voedselbank Leidsche Rijn (Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, Parkwijk, ’t Zand) staat aandacht voor de deelnemers bij de vrijwilligers centraal. Er wordt koffie en thee geschonken en er is tijd en ruimte voor een praatje.

Openingstijden

De pakketten dienen persoonlijk te worden afgehaald.

De winkel is op dinsdag tussen 13:00 en 16:30 uur geopend en op woensdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Om iedereen de ruimte te geven rustig te winkelen, maken wij met u een afspraak over de tijd waarop u langskomt.

Adres:
Svend Asmussenpad 3 
3543 GJ Utrecht
Terwijde

Aanmelden

Voordat u zich aanmeldt zijn een aantal zaken van belang. 
 
  1. U moet een hulpverlener hebben die u aanmeldt. Mocht dit u niet lukken kunnen wij u daarmee helpen.
  2. Er moet een intakeformulier worden ingevuld.
  3. We moeten een overzicht hebben van uw inkomsten en uitgaven.

Bij aanmelding is het inzicht geven in de financiële huishouding noodzakelijk. Dit gebeurt tijdens spreekuren die bij het uitgiftepunt gehouden worden. Periodiek (elke drie maanden) wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Voedselbank Leidsche Rijn hanteert in principe een deelname van maximaal een jaar.

Adres:
Svend Asmussenpad 3 
3543 GJ Utrecht

Coördinator:
Sabiet Balwant-gir
T 06 21492637

E-mail: voedselbankplusleidscherijn@gmail.com