Onze missie, visie, kernwaarden en beleidsplan

Beleidsplan Voedselbankplus Leidsche Rijn

Februari 2024
RSIN: 852157538:

Onze bestuursleden zijn:
Mevrouw D. (Sabiet) Balwantgir (voorzitter)
De heer Julien Remers (penningmeester)
Mevrouw Linda Ramsoek (sevretaris)

De Missie

Het bemiddelen, verkrijgen en beschikbaar stellen van primaire levensbehoeften voor mensen die vanwege hun financiële situatie daar niet in voldoende mate zelf in kunnen voorzien. In de geest van voorgenoemde, het organiseren van activiteiten en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern.

De Hoofddoelstelling

  • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die vanwege hun financiële situatie daar niet in voldoende mate zelf in kunnen voorzien.
  • Het bieden van verlichting of ondersteuning op diverse andere vlakken.

Subdoelstellingen:

  1. Voedsel verzamelen
  2. Verspilling tegengaan
  3. Ontmoetingsplek
  4. Doorverwijzen naar hulpverleners
  5. Kinderen ondersteunen met hun hulpvragen (kleding, laptop, schoolreis, enz).
  6. Signalen doorgeven aan de hulpverlening
  7. Gesprek aangaan om eventueel door te verwijzen

Wij hebben uitgifte van voedsel op dinsdag en woensdag. Op deze dagen kunnen bewoners een pakket halen. Deze wordt vooraf aangevraagd door de hulpverlening via een budgetplan. Aan hand hiervan wordt er beoordeeld of er recht is op een pakket. We houden de normen van voedselbank Nederland aan maar indien nodig wijken wij hiervan af. Dit heeft te maken met de persoonlijke situatie, u kunt hierbij denken aan ziekte, allergie en noodsituaties.

Donaties in de vorm van geld en boodschappen.

Wij zijn volledig afhankelijk van donaties. Er wordt geen enkele vorm van donaties of geld via fondsen aan voedselbank Leidsche Rijn en Vleuten de Meern gegeven. De donaties krijgen wij van buurtbewoners, kerken, ondernemers, scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, bewonerscommissies, Broederscha, Rotary en Lions.

Besteding

Donaties worden besteed aan het kopen van voedsel en onze vaste lasten worden hiervan betaald.

 

Jaarrekening 2022

Activiteiten 2022

Beleidsplan