Nieuws en acties

Voedselbank biedt hulp aan kinderen

Steeds meer kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens.

Met name gezinnen die net boven deze grens zitten kunnen geen of weinig beroep doen op bestaande regelingen.

Meestal word er alleen gekeken naar de primaire levensbehoeftes. Maar kinderen hebben meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte, scholing en kleding. Ook sociale activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies, lidmaatschap van een (sport-) vereniging behoren tot de behoeftes van kinderen om gezond, vrij en zorgeloos op te groeien.

Voedselbank PLUS Leidsche Rijn onderkent de problemen die gezinnen die net boven de armoedegrens zitten ondervinden bij de participatie van hun kinderen bij – met name – sociale activiteiten, en wil deze gezinnen helpen bij het vinden van oplossingen om de kinderen gewoon mee te laten doen met alle activiteiten die tegenwoordig als normaal en bij de opvoeding behorend worden beschouwd.

Voedselbank PLUS Leidsche Rijn wil duidelijk stellen dat deze hulp niet uitsluitend bedoeld is voor cliënten van de Voedselbank.

Iedereen die denkt hulp te kunnen gebruiken kan zich aanmelden bij Voedselbank PLUS Leidsche Rijn, bij voorkeur via email ( voedselbankplusleidscherijn@gmail.com ) of telefonisch via 06-21492637.

Kinderinloopspreekuur

Je mag ook elke woensdag van 13.00-15.00 uur langskomen.
Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

kinderen alleenstaande
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680

 

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Sinterklaasfeest bij Voedselbank Leidsche Rijn

29 november van 14.30-16.30

Zijn alle kinderen van de Voedselbank Leidsche Rijn van harte welkom om sinterklaasfeest te vieren. Alle mama’s en papa’s kunnen dan beneden lekker een kopje koffie drinken en iets lekkers eten.

Samen knutselen, schminken en op het springkussen en nog veel meer.