Voedselbank Leidsche Rijn moet verhuizen

Bericht van het AD

UTRECHT – De voedselbank in Leidsche Rijn moet op zoek naar een nieuw onderkomen. Tweeëneenhalf jaar lang mocht de voedselbank gebruikmaken van een pand aan de Verlengde Utrechtseweg, maar de gemeente Utrecht wil het complex verkopen aan de hoogste bieder. Teleurstelling (waarom nou?) en gefronste wenkbrauwen (afspraak is afspraak) bij betrokkenen. 

Volgens coördinator Sabiet Balwantgir van de voedselbank is verhuizen niet makkelijk, want het nieuwe pand moet aan allerlei eisen voldoen. “We moeten naar een rolstoelvriendelijk pand, er moeten koelkasten in, we moeten voldoen aan veel voedselveiligheidseisen en we hebben ruimte nodig voor opslag. Dus als we hier weggaan, moet er een heel goed alternatief zijn.” Balwantgir is teleurgesteld in de houding van de gemeente. “De gemeente denkt vaak: we verlenen een gunst aan de voedselbank, maar het is juist andersom. Wij ontvangen totaal geen subsidie, we werken compleet met vrijwilligers, wij doen wat voor de gemeenschap. Dit past niet in het beeld wat een gemeente zou willen van een leefbare stad Utrecht.”

Inmiddels bekommert de Utrechtse politiek zich ook over de toekomst van de voedselbank. Raadslid Maarten van Ooijen van de ChristenUnie heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Jansen. “De SP-wethouder houdt vast aan verkoop aan de markt, daar ben ik echt teleurgesteld over. Als de wethouder zijn harde lijn vasthoudt, dan zal ik nieuwe maatregelen voorstellen met een motie of amendement om de verkoop uit te stellen.”

Volgens wethouder Paulus Jansen was vanaf het begin al duidelijk dat het gebouw maar voor een bepaalde periode beschikbaar was. Hij is het niet eens met de kritiek die de gemeente krijgt. “De voedselbank heeft 2,5 jaar lang alleen maar gas en water hoeven te betalen en er is van te voren duidelijk gezegd dat het pand tijdelijk beschikbaar was en dat het pand ter zijner tijd verkocht zou worden voor woningbouw.” Paulus meldt dat de gemeente mee gaat zoeken naar een nieuw pand voor de voedselbank. “Ze kunnen overigens zelf ook gaan zoeken, dus ik ben een beetje verbaasd over de conclusies die getrokken worden.”

 

Lees hier het originele bericht